Astondoa 100 Century

Astondoa – 100 Century

9.170.000 EUR
Astondoa As8

Astondoa – As8

2024
4.755.000 EUR
Astondoa Ax8

Astondoa – Ax8

4.970.000 EUR
Evo Yachts V8

Evo Yachts – V8

Trattativa riservata
Pershing 7x

Pershing 7x

2020
3.000.000 EUR
Astondoa 66 Fly

Astondoa 66 Fly

2.530.000 EUR
Astondoa 677 Coupè

Astondoa – 677 Coupè

2.296.000 EUR
Greenline Yachts 58 Fly

Greenline Yachts – 58 Fly

1.551.500 EUR
Evo Yachts Evo R6

Evo Yachts – Evo R6

1.853.815 EUR
Evo Yachts R+

Evo Yachts – R+

1.984.105 EUR
Astondoa As5

Astondoa – As5

2024
1.551.000 EUR
Greenline Yachts 48 Coupé

Greenline Yachts – 48 Coupé

682.200 EUR
Greenline Yachts 45 Coupé

Greenline Yachts – 45 Coupé

658.300 EUR
Greenline Yachts 45 Fly

Greenline Yachts – 45 Fly

679.800 EUR
Greenline Yachts 48 Fly

Greenline Yachts – 48 Fly

720.700 EUR
Blu Martin Sun Top 13.90

Blu Martin – Sun Top 13.90

198.000 EUR
Evo Yachts Evo R4 Wa

Evo Yachts – Evo R4 Wa

2023
676.854 EUR
Greenline Yachts 39

Greenline Yachts – 39

365.900 EUR
Greenline Yachts Greenline 40

Greenline Yachts – Greenline 40

2024
431.700 EUR
Ranieri International Cayman 38 Executive

Ranieri International – Cayman 38 Executive

222.400 EUR
Astondoa 377 Coupé

Astondoa 377 Coupé

2023
431.200 EUR
Astondoa 377 Coupé Fuoribordo

Astondoa – 377 Coupé Fuoribordo

518.000 EUR
Ranieri International Next 370 Sh

Ranieri International – Next 370 Sh

204.800 EUR
Ranieri International Cayman 35 Executive

Ranieri International – Cayman 35 Executive

195.900 EUR
Ranieri International Next 330 Lx

Ranieri International – Next 330 Lx

158.800 EUR
Ranieri International Next 285 Lx

Ranieri International – Next 285 Lx

110.600 EUR
Ranieri International Cayman 28 Executive

Ranieri International – Cayman 28 Executive

104.800 EUR
Ranieri International Next 275 Lx

Ranieri International – Next 275 Lx

2024
89.000 EUR
Ranieri International Cayman 26 Sport

Ranieri International – Cayman 26 Sport

46.700 EUR
Ranieri International Next 220 Sh

Ranieri International – Next 220 Sh

44.900 EUR
Ranieri International Voyager 23 S

Ranieri International – Voyager 23 S

37.800 EUR
Ranieri International Cayman 21 Sport

Ranieri International – Cayman 21 Sport

31.200 EUR
Ranieri International Voyager 21 S

Ranieri International – Voyager 21 S

34.100 EUR
Ranieri International Cayman 19 Sport

Ranieri International – Cayman 19 Sport

26.500 EUR
Ranieri International Voyager 19 S

Ranieri International – Voyager 19 S

22.700 EUR
Ranieri International Shadow 19

Ranieri International – Shadow 19

26.600 EUR